1986_28_мая_Пограничник_Фото.JPG

 

Почесна, але й дуже відповідальна служба по охороні Державного кордону нашої країни. Адже воїнам у будь-яку мить треба бути готовими до захисту мирного життя радянського народу. Солдата в зеленому кашкеті по праву називають повпредом держави на кордоні. Своєю відданістю партії й народові, героїзмом, високою пильністю прикордонники завоювали у радянських людей велику повагу.
Несе сьогодні службу на кордоні і дніпродзержинець Олег Чуб. Високу політичну і громадську зрілість, справжню любов до своєї соціалістичної Батьківщини проявив він за час служби на Державному кордоні. Юнакові властиві висока дисципліна, працелюбність, наполегливе оволодіння майстерністюприкордонної служби. Активна життєва позиція молодого воїна підтверджується постійною готовністю прийти на допомогу товаришам, діяльною участю в громадському житті свого колективу, принциповістю. За ці риси його глибоко поважають товариші по службі. Це йому, О.Чубу, правофланговому передз'їздівського соціалістичного змагання, було виявлене високе довір'я підписати Рапорт комсомольців кордону XXVII з'їзду комуністів країни.
У період активної підготовки до партійного форуму Олег став членом великої партії Леніна і своє відповідальне доручення - роботу в комсомолі виконує з властивою йому старанністю й сумлінням.
Відоповідальні й величні завдання поставила партія перед радянським народом на дванадцяту п'ятирічку і дальшу перспективу. Важливе місце серед них відводиться й забезпеченню надійних умов для творчої праці людей. Нин, в період гострої ідеологічної боротьби двох систем, нарощення підривної діяльності західних спецслужб проти Радянського Союзу, завдання по забезпеченню надійної охорони священних рубежів Вітчизни стають все більш відповідальними.
"Ми переконані, - підкреслювалося в Політичній доповіді ЦК партії XXVII з'їзду КПРС, - що радянські чекісти, воїни-прикордонники завжди будуть на висоті вимог, які до них ставляться, виявлятимуть пильність, витримку і твердість у боротьбі з будь-яким посяганням на наш державний і суспільний лад". У центрі, на передньому краї напруженої роботи по забезпеченню міцності й недоторканності рубежів нашої Батьківщини, як завжди, перебувають комуністи. Звання партійця накладає на воїна ще більш важливі обов'язки бути завжди в авангарді. І немає сумніву в тому, що Олег Чуб, пройшовши сувору школу прикордонної служби, стане загартованим, міцним у переборюванні будь-яких труднощів, які стануть на його життєвому шляху, достойно пронесе високе ім'я комуніста-ленінця через усе життя.
В.Осьмушкін, майор Н-ської військової частини.

На знімку: воїн-прикордонник Олег Чуб.
"Дзержинець" 28.05.1986.