Хорошу ініціативу проявили керівники металургійного заводу ім.Дзержинського, вирішивши організувати кімнату історії заводу.
Створено спеціальну комісію, яка займається зараз збиранням документів, матеріалів, що відбиватимуть історію виникнення заводу та грандіозних змін, що стались за роки радянської влади.
Комісія звернулась через заводську газету "Знамя Дзержинки" до всіх колишніх і нинішніх робітників, інженерно-технічних працівників і службовців заводу з просьбою повідомити про наявні у них старі книги, газети, фотографії і інші матеріали, що стосуються історії заводу. Кімната історії заводу буде відкрита 1 травня при Палаці культури.

"Дзержинець" 07.02.1951.